Ηλεκτρονικά συστήματα που μπορείτε να αξιοποιήσετε για τις συναλλαγές σας με τη Δημόσια Υπηρεσία

«Ένας κόσμος γεμάτος ευκολίες δυναμικά στη ζωή μας. Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Δείτε το σχετικό βίντεο (διάρκειας 8 λεπτών)

Στο βίντεο γίνεται σύντομη αναφορά στα ηλεκτρονικά συστήματα που μπορείτε να αξιοποιήσετε για τις συναλλαγές σας με τη Δημόσια Υπηρεσία.

Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας

Modecsoft
AnAD

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer