Πρακτική άσκηση για εγγραφή στο ΕΤΕΚ

Πρακτική άσκηση σε Διάφορες Υπηρεσίες για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων που έχει λάβει το Επιμελητήριο από άτομα τα οποία για σκοπούς εγγραφής τους στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ, αναζητούν θέσεις εργασίας για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας για το σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο έχει δημιουργήσει αυτή τη σελίδα όπου δημοσιεύονται οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης σε διάφορες υπηρεσίες, για σκοπό ικανοποίησης της απαίτησης για πρακτική άσκηση στους κλάδους Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής.

Ενόψει των πιο πάνω έχει καταρτιστεί πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται, ανά υπηρεσία, επαρχία και κλάδο οι διαθέσιμες θέσεις στα τμήματα που έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί.

Σημειώνεται ότι, τις εν λόγω θέσεις δύνανται να διεκδικήσουν άτομα που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτικής Μηχανικής, αντίστοιχα και έχουν εγκριθεί τα ακαδημαϊκά τους προσόντα από τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Για σκοπούς πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην αντίστοιχη υπηρεσία, τμήμα ή οργανισμό.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται ειδική αναφορά, η απασχόληση θα είναι χωρίς αμοιβή.
 

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ
1 Δήμος Λεμεσού Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί 5 Λεμεσός 25884300 Αρχίζουν δουλειά 1η Σεπτεμβρίου 2013 €1500 / έτος
2 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Πολιτικοί Μηχανικοί 2 Λεμεσός 25830000 - -
3 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Πάφος 26818202 - -
4 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Αρχιτέκτονες  1 Πάφος 26818202 - -
5 Δήμος Λευκωσίας Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί - Λευκωσία 22797430 (Αγνή Πετρίδου) ή 22797442 (Μαρία Ιωάννου) - -
6 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Πολιτικοί Μηχανικοί 13 Σε όλες τις επαρχίες 22609000 (κ. Μαρία Ματθοπούλου Ποστεκκή) Θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα συναφή με τις δραστηριότητες των Υπηρεσιών / Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος που ενδέχεται να τοποθετηθούν Όχι
7 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Πολιτικό Μηχανικό 1 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 25821382  Από την 01/09/2013 Όχι
8 Τμήμα Αρχαιοτήτων Αρχιτέκτονες 2   22865809   Όχι
9 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Πολιτικό Μηχανικό 1 Σε εργοτάξιο στον Αστρομερίτη 22609270 - -
      Η θέση καλύφθηκε
  Γίνονται δεκτές αιτήσεις
Elmasco
Peletico

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer