Γενικές Πληροφορίες

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην ενότητα "Έρευνα" του διαδικτυακού μας χώρου. Εδώ φιλοξενούνται άρθρα σχετικά με ερευνητικές δραστηριότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης, διάφορες ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων έναρξης και διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και όποιο άλλο περιεχόμενο σχετικό με την έρευνα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της μηχανικής επιστήμης.

Προσκαλείστε όπως αποστέλλετε σχετικά άρθρα προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus@etek.org.cy, δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας ώστε οι αρμόδιοι λειτουργοί του ΕΤΕΚ να προχωρούν σε ορθή διαλογή, επεξεργασία και δημοσίευση.

Συμμετοχή ΕΤΕΚ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

EASME Improve skills and qualifications in the building workforce in Cyprus, Build up skills We-Qualify http://www.cea.org.cy/we_qualify

  

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί

ΙΕΕ PVTRIN (Εκπαίδευση εγκαταστατών Φ/Β στην Ευρώπη)                            http://www.pvtrin.eu
Fp7 OPEN SME “Open-Source Software Reuse Service for SMEs” http://opensme.eu/
SARTRE 4 Social Attitudes to Road Traffic Risks inEurope http://www.attitudes-roadsafety.eu/
IEE Build Up Skills Detailed analysis and roadmap for skills upgrading the workforce in the building sector in the area of energy efficiency of buildings and utilization of renewables www.buildupskills.org.cy
ΙΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΕΝΕΡΓ/0609(ΒΙΕ)/09 “Establishing the Energy Losses of the Typical Cypriot Residence, a Pilot Study” www.thermallosses.com
Fp7 LYNCEUS - People localization for safe ship evacuation during emergency http://www.lynceus-project.eu 
Fp7 Methodologies and tools for the cost effective development of high quality web applications for internet enabled TV consumer electronics and IPTV http://www.w3tv.eu/       
ΙΠΕ STEELCOR Research infrastructures for the corrosion of Concrete Steel Reinforcement http://www.cut.ac.cy/steelcor

 

Δημιουργία αρχείου μελών του ΕΤΕΚ που ασχολούνται ή που θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την έρευναΤο ETEK θεωρεί ότι η στροφή προς την εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, θα δώσει στον τόπο μας την ώθηση που χρειάζεται για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι οι μηχανικοί, δεδομένων των ακαδημαϊκών τους γνώσεων και της φύσης της μηχανικής επιστήμης, αποτελούν βασικό πυλώνα στην όλη προσπάθεια καθώς διαθέτουν τη θέληση, τις γνώσεις και τις εμπειρίες για παραγωγή ιδεών και μετατροπή τους σε λύσεις πραγματικών προβλημάτων.

Στα πλαίσια των γενικότερων δράσεων του ΕΤΕΚ για την προώθηση των θεμάτων έρευνας και καινοτομίας και με πρωτοβουλία της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει δημιουργηθεί αρχείο μελών του ΕΤΕΚ που ασχολούνται ή που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα και καινοτομία σε διάφορους τομείς της μηχανικής επιστήμης.

Βασικός σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η δημιουργία του προφίλ των μελών σε ό,τι αφορά τα θέματα έρευνας και η δημιουργία του απαραίτητου δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών, για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και εκκόλαψη συνεργασιών προς αναζήτηση χρηματοδότησης καινοτόμων προτάσεων έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης.


Τα ενδιαφερόμενα μέλη καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο, για να συμπεριληφθούν στη βάση πληροφοριών.

knauf
ELKEM

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer