Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 - 13.4.2020

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ΚΛΑΔΟΙ
1 C00025 Ν. Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΕ291320 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
2 C00163 TRIPOD AGRONOMIC & TOPOGRAPHIC ENGINEERING SERVICES LLC HE378725 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
3 C00169 ILIS L.L.C. HE384255 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
4 C00007 DEMETRIS KRENTOS ARCHITECTS L.L.C. HE224743 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
5 C00010 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΙΑ ΤΑΠΠΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε HE300321 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
6 C00020 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΛΟΙΖΑΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ321272 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
7 C00034 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε ΗΕ164461 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
8 C00036 ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ328274 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
9 C00044 HSC - ARHITECTS L.L.C. HE330480 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
10 C00048 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ282699 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11 C00064 MICHAEL COSMAS ARCHITECTURE L.L.C. HE338194 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12 C00066 ZANETTOS ARCHITECTS L.L.C HE 287382 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13 C00072 N.I.D. ARCHITECTURE L.L.C. HE340322 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
14 C00079 A & M ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ ΗΕ 277885 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15 C00088 ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ191504 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16 C00090 MICHALIS PATSALOSAVIS ARCHITECTURE L.L.C. HE 348584 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
17 C00096 CONSTANTI ARCHITECTS ENA PROS EKATO  L.L.C. HE 342088 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
18 C00101 I & A ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ HE 350897 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19 C00101 I & A ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ HE 350897 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
20 C00111 T.T. ARCHITECTS L.L.C. HE 356133 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
21 C00112 MORPHI A & B DESIGN L.L.C. HE 251630 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22 C00121 M + N SARKISAN ARCHITECTS L.L.C. HE362316 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23 C00127 CHRISTOPHOROS A.MELETIOU & ASSOCIATES ARCHITECTS L.L.C. HE367741 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
24 C00128 Φ & Α ΛΟΙΖΙΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. HE242250 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
25 C00129 PACHOMIOU & KAZAMIAS ARCHITECTS Σ11909 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
26 C00131 ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. HE368033 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27 C00132 ADPI ARCHITECTURE DESIGN PRACTICE L.L.C. HE370064 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28 C00133 PETROS STAMATARIS ARCHITECTS L.L.C. HE370072 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
29 C00148 PKM ARCHITECTS L.L.C. HE376715 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
30 C00149 FEREOS ARCHITECTS LLC HE375075 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
31 C00152 ANDREAS NICOLAOU ARCHITECTS & DESIGNERS L.L.C. HE243227 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
32 C00154 C.P.S. PIERIS ARCHITECTS L.L.C. HE383304 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
33 C00155 M. VACANA ASSOCIATES L.L.C. HE378847 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
34 C00157 CPA PAPALLAS ARCHITECTS L.L.C. HE381301 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
35 C00160 ANGELIDOU & PAPANICOLAOU ARCHITECTS L.L.C. HE364821 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
36 C00166 ABBASS AJAMI ARCHITECT L.L.C. HE384999 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
37 C00170 ANDREAS VARDAS L.L.C. HE387146 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
38 C00172 ZΕΜΠΥΛΑΣ + ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ  386730  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
39 C00173 CHR. MINAS ARCHITECTS-CONSULTANTS L.L.C. HE 388992 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
40 C00175 Μ.Ο.R. ARCHITECTURE L.L.C. HE 387212 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
41 C00180 MARATHEFTI ARCHITECTS STUDIO L.L.C. HE362044 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
42 C00192 ANDREAS ARGYRIDES ARCHITECTS L.L.C. HE392510 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
43 C00193 ONA I ONA ARCHITECTURE & DESIGN Σ 12830 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
44 C00199 MARINOS MARINOU ARCHITECTS L.L.C. HE381686 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
45 C00200 GALAZI IACOVOU L.L.C. HE396654 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
46 C00203 ANTONIADES & ELEFTHRIOU UDS ARCHITECTS L.L.C. HE218414 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
47 C00204 GEORGE STAMATIOU ARCHITECTS L.L.C. HE395843 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
48 C00206 E. PAPACHRISTOU ARCHITECTS L.L.C. HE269414 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
49 C00208 KYTHREOTIS ARCHITECTS L.L.C. HE397040 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
50 C00212 TECTONICA GA L.L.C. HE395836 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
51 C00231 KIKA PANAYI ARCHITECTS & ASSOCIATES L.L.C. HE400489 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
52 C00241 STUDIO 61 ASSOCIATES L.L.C. HE392274 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
53 C00252 PANOS PANAYIOTOU + ASSOCIATES Ε.Π.Ε. ΗΕ195197 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
54 C00253 GMH2 ARCHITECTS L.L.C. HE349736 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
55 C00156 ANDREAS CONSTANTINOU + ASSOCIATES ARCHITECTS L.L.C. HE382746 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
56 C00198 CRONA ART L.L.C. HE381512 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
57 C00235 IOANNIS PISSOURIOS L.L.C. HE400272 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
58 C00014 Γ+Σ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΕ154689 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
59 C00055 ΒΑΦΕΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΗΕ224838 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
60 C00078 C.P.FLOURI (ARCHITECTS AND ENGINEERS) L.L.C.  HE 163803 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
61 C00103 PROCOPIS PATTICHIS & ASSOCIATES ARCHITECTS ENGINEERS L.L.C. HE 351825 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
62 C00116 DEMETRIOS CONSTANTINOU & ASSOCIATES, ARCHITECTS-ENGINEERS Ε.Π.Ε ΗΕ 326614 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
63 C00118 GEORGE KARAS & ASSOCIATES ARCHITECTS CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE362974 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
64 C00123 MICHAEL BROS (PITSIAKKAS) L.L.C. HE342810 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
65 C00134 TZIOLIS L.L.C. HE148213 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
66 C00168 KNOT DESIGN L.L.C. HE379856 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
67 C00171 DION. TOUMAZIS & ASSOCIATES L.L.C. HE 388448 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
68 C00196 ARCENISTORIA ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE379750 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
69 C00201 CHRINEA L.L.C. HE396626 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
70 C00226 CGP CHRISTOU L.L.C. HE398251 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
71 C00159 M.K.K.A.M. ARCHITECTS L.L.C. HE380782 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
72 C00001 G& P LAZAROU VALUATION SERVICES L.L.C. HE278236 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
73 C00004 PSILOGENIS PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. ΗΕ319215 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
74 C00006 ANGELOS C. GEORGIOU L.L.C. HE233958 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
75 C00008 P. PARLALIDES & CO Ε.Π.Ε HE199708 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
76 C00011 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. ΗΕ151076 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
77 C00012 STAVROS CHRISTOFOROU VALUERS L.L.C. HE266345 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
78 C00013 NICHOLAS KYRIAKOU & ASSOCIATES L.L.C. HE167096 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
79 C00015 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ291205 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
80 C00017 GPLC PROPERTY SURVEYORS ΕΠΕ ΗΕ319960 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
81 C00021 LANDTOURIST VALUATIONS L.L.C. ΗΕ193926 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
82 C00026 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΗΕ163071 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
83 C00029 XENIOS STEPHANOU & ASSOCIATES PROPERTY CONSULTANTS & VALUERS L.L.C. HE 40828 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
84 C00031 Α. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε ΗΕ 323330 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
85 C00032 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΙΖΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ε.Π.Ε ΗΕ 31679 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
86 C00038 ANDREAS CHRISTOPHORIDES AND ASSOCIATES L.L.C. HE252038 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
87 C00041 PLAZA PROPERTY VALUERS L.L.C. HE332273 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
88 C00043 POLYS KOUROUSIDES & ASSOCIATES L.L.C. HE33316 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
89 C00050 PPM VALUATIONS L.L.C. ΗΕ133184 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
90 C00052 ANDYS TELEMACHOU APPRAISAL L.L.C.  ΗΕ69639 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
91 C00053 MARKARIS L.L.C. ΗΕ140533 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
92 C00057 TERRAIN EMIRAH PROPERTY ADVISORY L.L.C. ΗΕ232766 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
93 C00058 L. KALOGIROU PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. ΗΕ336061 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
94 C00059 C.P. PAVLIDES L.L.C. HE177726 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
95 C00060 RICK GIANNI VALUATION SURVEYORS L.L.C. HE331732 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
96 C00062 ROIS NICOLAIDES, K. TALATTINIS, PH. CHRISTODOULOU (PROPERTY CONSULTANTS) L.L.C. HE73698 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
97 C00063 LEFKIOS VASSILIOU & CO CERTIFIED SURVEYORS L.L.C. HE108422 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
98 C00070 ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε ΗΕ189829 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
99 C00071 ELEFTHERIOU PROPERTY CONSULTANS Ε.Π.Ε. ΗΕ221678 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
100 C00076 CHAPA HOMES Ε.Π.Ε.  ΗΕ 133059 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
101 C00083 ROUSOS ANGELIDES & FINTIKLIS VALUERS & PROPERTY CONSULTANTS L.L.C ΗΕ185312 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
102 C00084 ROUSOS & ANGELIDES VALUERS & PROPERTY CONSULTANTS L.L.C ΗΕ84376 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
103 C00085 ROUSOS ANGELIDES PAPHOS VALUERS & PROPERTY CONSULTANTS L.L.C ΗΕ185369 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
104 C00086 Δ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ167188 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
105 C00091 ΝΙΚΟΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. HE 348593 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
106 C00092 AKT PROPERTIES CONSULTANTS L.L.C. HE254988 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
107 C00100 AMP ANDREAS PANTAZIS Ε.Π.Ε. HE 134351 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
108 C00102 T.DIMOPOULOS & ASSOCIATES PROPERTY VALUERS L.L.C. HE305030 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
109 C00105 DP DELFI PARTNERS (REAL ESTATE ADVISORY) L.L.C. HE 337165 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
110 C00109 KIKIS ATHINODOROU & ASSOCIATES L.L.C. HE 75045 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
111 C00115 ALPHA REAL ESTATE SERVICES L.L.C. ΗΕ272237 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
112 C00119 VASILIS ARTEMIOU PROPERTY VALUATIONS LLC HE247049 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
113 C00130 PHILOKYPROU PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. ΗΕ137915 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
114 C00141 ODYSSEAS V. STAVROU & ASSOCIATES L.L.C. HE 374547 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
115 C00151 P. KALLENOS PROPERTY VALUERS & CONSULTANTS L.L.C. HE375887 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
116 C00158 POLYVIOU & MOUSKIDES VALUATIONS Σ12807 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
117 C00207 H. KAKKINDIRIS VALUATIONS L.L.C. HE397902 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
118 C00214 VALUATIONS CY (A.A.S.) L.L.C. HE396995 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
119 C00220 C.P. KAIMAKLIOTIS PROPERTY VALUATIONS L.L.C. HE398395 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
120 C00223 KPCP CYPRUS PROPERTIES LIMITED HE396181 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
121 C00237 CONSTANTAS PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. HE403570 ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
122 C00002 CHRISTOS D. IOANNOU CONSTRUCTION COST CONSULTANTS L.L.C. HE249000 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
123 C00028 Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Ε.Π.Ε. HE304000 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
124 C00030 MDA (CYPRUS) L.L.C. HE 26535 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
125 C00040 KOUPPARIS CHRISTOS & ASSOCIATES LLC HE138932 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
126 C00089 Y. KOUIS QS LYSIS L.L.C. HE173606 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
127 C00097 MKC L.L.C. HE341234 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
128 C00142 M. NEOCLEOUS Q.S. SERVICES L.L.C. HE 375990 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
129 C00147 A. Y. TOUMAZIS QUANTITY SURVEYORS L.L.C. HE374544 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
130 C00184 CEMENTI QS L.L.C. ΗΕ391377 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
131 C00202 BYRON A. CHRISTOU L.L.C. HE395756 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
132 C00234 S.N. QUANTITY SURVEYORS L.L.C. HE399165 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
133 C00254 MNPCQS L.L.C. HE184533 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
134 C00136 EPLAN ELECTRICAL CONSULTANTS L.L.C. HE369718 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
135 C00138 A.K. ANDREOU ELECTRICAL ENGINEERING L.L.C. HE226559 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
136 C00221 ICONSULT L.L.C. HE385928 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
137 C00242 NEUTRON ELECTRICAL CONSULTING L.L.C. HE396867 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
138 C00069 ELIOFOTOU ZINIERIS STASIS MELTEC L.L.C. HE49091 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
139 C00233 N.E. ARISTODEMOU (MECHANICAL AND ENERGY ENGINEERING CONSULTANTS) L.L.C. HE24489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
140 C00245 ENERFLOW (ELECTROMECHANICAL) CONSULTING L.L.C. HE205064 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
141 C00250 THE E&E MEP STUDIO L.L.C. HE392552 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
142 C00114 KATSAMBAS & CHRISTOFOROU L.L.C. HE 354090 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
143 C00183 DDA MECHANICAL CONSULTING ENGINEERS L.L.C. HE246352 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
144 C00187 NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C. HE388219 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
145 C00232 Α.Δ. ΤΖΙΤΖΙΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ399644 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
146 C00087 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ 21152 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
147 C00027 ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΗΕ323222 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
148 C00049 A. J. PERICLEOUS Ε.Π.Ε. ΗΕ68847 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
149 C00051 P. PAPADOPOULOS AND ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS L.L.C. ΗΕ249996 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
150 C00054 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ324311 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
151 C00056 N.G.A. CONSULTING CIVIL ENGINEERS L.L.C. ΗΕ247251 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
152 C00081 J. CR. CIVIL ENGINEERING L.L.C. ΗΕ279521 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
153 C00082 ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΣΑΡΔΑΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ98095 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
154 C00093 GRAVITECH ENGINEERING L.L.C. HE 237369 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
155 C00098 FLOROS PANTELI ASSOCIATES L.L.C. HE 347986 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
156 C00099 ΛΟΙΖΟΥ & ΣΙΑΜΤΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. HE 348648 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
157 C00108 PLATONAS STYLIANOY AND ASSOCIATES CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERS L.L.C. HE 354830 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
158 C00124 CSS & ASSOCIATES L.L.C. HE71497 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
159 C00125 ANDREAS EVRIPIDOU CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE366778 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
160 C00126 ANDREAS HERACLEOUS CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE364173 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
161 C00140 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. HE375999 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
162 C00143 D & K EPS L.L.C. HE51642 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
163 C00146 G. KOUNTOURIS CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE281655 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
164 C00161 A K NICOLAOU ENGINEERING CIVIL & STRUCTURAL DESIGN L.L.C. HE384097 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
165 C00162 KOMVOS CONSULTING CIVIL ENGINEERS L.LC. HE382606 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
166 C00164 PHIVOS D. CHARALAMBOUS CIVIL ENGINEERING SERVICES L.L.C. HE379011 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
167 C00165 ENGINEER 4U CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C. HE382249 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
168 C00167 COSTAS MELETIOU L.L.C. HE81223 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
169 C00218 DCH CHRISTOFI CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING CONSLULTANTS L.L.C. HE396383 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
170 C00228 BREEZE CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE400603 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
171 C00230 ANDREAS THEODOTOU L.L.C. HE233318 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
172 C00244 M. APOSTOLIDES CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE403666 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
173 C00247 ARXES CIVIL ENGINEERING & CONSULTING L.L.C. HE361317 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
174 C00248 KOLONIAS CIVIL L.L.C. HE403405 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
175 C00022 M.ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΠΕ ΗΕ117096 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
176 C00153 Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. HE96369 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
177 C00106 ACPS ENGINEERING SEVICES LLC HE 292721 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
178 C00135 A.L.A. PLANNING PARTNERSHIP CONSULTANCY L.L.C. HE109210 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
AnAD
Modecsoft

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer