Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

Excel

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ΚΛΑΔΟΙ
1 C00025 Ν. Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΕ291320 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
2 C00159 M.K.K.A.M. ARCHITECTS L.L.C. HE380782 ΑΡΧΙΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
3 C00007 DEMETRIS KRENTOS ARCHITECTS L.L.C. HE224743 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
4 C00020 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΛΟΙΖΑΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ321272 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
5 C00034 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε ΗΕ164461 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
6 C00036 ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ328274 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
7 C00044 HSC - ARHITECTS L.L.C. HE330480 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
8 C00048 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ282699 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
9 C00064 MICHAEL COSMAS ARCHITECTURE L.L.C. HE338194 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
10 C00066 ZANETTOS ARCHITECTS L.L.C HE 287382 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
11 C00072 N.I.D. ARCHITECTURE L.L.C. HE340322 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
12 C00079 A & M ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ ΗΕ 277885 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
13 C00088 ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ191504 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
14 C00090 MICHALIS PATSALOSAVIS ARCHITECTURE L.L.C. HE 348584 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
15 C00096 CONSTANTI ARCHITECTS ENA PROS EKATO  L.L.C. HE 342088 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
16 C00101 I & A ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ HE 350897 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
17 C00111 T.T. ARCHITECTS L.L.C. HE 356133 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
18 C00112 MORPHI A & B DESIGN L.L.C. HE 251630 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
19 C00120 G. L. LOIZOU ARCHITECTS & ASSOCIATES L.L.C. HE364932 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
20 C00121 M + N SARKISAN ARCHITECTS L.L.C. HE362316 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
21 C00127 CHRISTOPHOROS A.MELETIOU & ASSOCIATES ARCHITECTS L.L.C. HE367741 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
22 C00128 Φ & Α ΛΟΙΖΙΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. HE242250 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
23 C00129 PACHOMIOU & KAZAMIAS ARCHITECTS Σ11909 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
24 C00131 ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. HE368033 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
25 C00132 ADPI ARCHITECTURE DESIGN PRACTICE L.L.C. HE370064 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
26 C00133 PETROS STAMATARIS ARCHITECTS L.L.C. HE370072 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
27 C00148 PKM ARCHITECTS L.L.C. HE376715 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
28 C00149 FEREOS ARCHITECTS LLC HE375075 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
29 C00152 ANDREAS NICOLAOU ARCHITECTS & DESIGNERS L.L.C. HE243227 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
30 C00154 C.P.S. PIERIS ARCHITECTS L.L.C. HE383304 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
31 C00157 CPA PAPALLAS ARCHITECTS L.L.C. HE381301 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
32 C00166 ABBASS AJAMI ARCHITECT L.L.C. HE384999 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
33 C00172 ZΕΜΠΥΛΑΣ + ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ  386730  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
34 C00173 CHR. MINAS ARCHITECTS-CONSULTANTS L.L.C. HE 388992 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
35 C00175 Μ.Ο.R. ARCHITECTURE L.L.C. HE 387212 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
36 C00180 MARATHEFTI ARCHITECTS STUDIO L.L.C. HE362044 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
37 C00190 THEONI XANTHI XZA ARCHITECTS L.L.C. HE394270 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
38 C00200 GALAZI IACOVOU L.L.C. HE396654 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
39 C00204 GEORGE STAMATIOU ARCHITECTS L.L.C. HE395843 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
40 C00201 CHRINEA L.L.C. HE396626 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
41 C00156 ANDREAS CONSTANTINOU + ASSOCIATES ARCHITECTS L.L.C. HE382746 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
42 C00014 Γ+Σ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΕ154689 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
43 C00055 ΒΑΦΕΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΗΕ224838 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
44 C00074 Α&Λ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Π.Ε. ΗΕ 324018 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
45 C00078 C.P.FLOURI (ARCHITECTS AND ENGINEERS) L.L.C.  HE 163803 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
46 C00103 PROCOPIS PATTICHIS & ASSOCIATES ARCHITECTS ENGINEERS L.L.C. HE 351825 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
47 C00116 DEMETRIOS CONSTANTINOU & ASSOCIATES, ARCHITECTS-ENGINEERS Ε.Π.Ε ΗΕ 326614 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
48 C00118 GEORGE KARAS & ASSOCIATES ARCHITECTS CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE362974 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
49 C00123 MICHAEL BROS (PITSIAKKAS) L.L.C. HE342810 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
50 C00168 KNOT DESIGN L.L.C. HE379856 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
51 C00171 DION. TOUMAZIS & ASSOCIATES L.L.C. HE 388448 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
52 C00001 G& P LAZAROU VALUATION SERVICES L.L.C. HE278236 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
53 C00004 PSILOGENIS PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. ΗΕ319215 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
54 C00006 ANGELOS C. GEORGIOU Ε.Π.Ε. HE233958 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
55 C00008 P. PARLALIDES & CO Ε.Π.Ε HE199708 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
56 C00011 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. ΗΕ151076 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
57 C00012 STAVROS CHRISTOFOROU VALUERS L.L.C. HE266345 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
58 C00013 NICHOLAS KYRIAKOU & ASSOCIATES L.L.C. HE167096 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
59 C00015 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ291205 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
60 C00017 GPLC PROPERTY SURVEYORS ΕΠΕ ΗΕ319960 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
61 C00021 LANDTOURIST VALUATIONS L.L.C. ΗΕ193926 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
62 C00023 H & M OIKOS PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. HE136116 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
63 C00026 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΗΕ163071 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
64 C00029 XENIOS STEPHANOU & ASSOCIATES PROPERTY CONSULTANTS & VALUERS L.L.C. HE 40828 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
65 C00031 Α. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε ΗΕ 323330 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
66 C00032 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΙΖΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ε.Π.Ε ΗΕ 31679 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
67 C00038 ANDREΑS CHRISTOPHORIDES AND ASSOCIATES L.L.C. HE252038 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
68 C00041 PLAZA PROPERTY VALUERS L.L.C. HE332273 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
69 C00043 POLYS KOUROUSIDES & ASSOCIATES L.L.C. HE33316 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
70 C00046 DANOS VALUATIONS L.L.C. HE258319 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
71 C00047 C. ZAKHEOS PROPERTY VALUATIONS L.L.C. HE208597 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
72 C00050 PPM VALUATIONS L.L.C. ΗΕ133184 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
73 C00052 ANDYS TELEMACHOU APPRAISAL L.L.C.  ΗΕ69639 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
74 C00053 MARKARIS L.L.C. ΗΕ140533 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
75 C00057 TERRAIN EMIRAH PROPERTY ADVISORY L.L.C. ΗΕ232766 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
76 C00058 L. KALOGIROU PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. ΗΕ336061 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
77 C00059 C.P. PAVLIDES L.L.C. HE177726 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
78 C00060 RICK GIANNI VALUATION SURVEYORS L.L.C. HE331732 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
79 C00062 ROIS NICOLAIDES, K. TALATTINIS, PH. CHRISTODOULOU (PROPERTY CONSULTANTS) L.L.C. HE73698 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
80 C00063 LEFKIOS VASSILIOU & CO CERTIFIED SURVEYORS L.L.C. HE108422 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
81 C00067 N.G.M. PROPERTY VALUERS L.L.C. HE335649 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
82 C00068 STRATOS CH. PROPERTY SERVICES L.L.C. ΗΕ334531 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
83 C00070 ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε ΗΕ189829 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
84 C00071 ELEFTHERIOU PROPERTY CONSULTANS Ε.Π.Ε. ΗΕ221678 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
85 C00076 CHAPA HOMES Ε.Π.Ε.  ΗΕ 133059 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
86 C00083 ROUSOS ANGELIDES & FINTIKLIS VALUERS & PROPERTY CONSULTANTS L.L.C ΗΕ185312 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
87 C00084 ROUSOS & ANGELIDES VALUERS & PROPERTY CONSULTANTS L.L.C ΗΕ84376 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
88 C00085 ROUSOS ANGELIDES PAPHOS VALUERS & PROPERTY CONSULTANTS L.L.C ΗΕ185369 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
89 C00086 Δ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ167188 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
90 C00091 ΝΙΚΟΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. HE 348593 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
91 C00100 AMP ANDREAS PANTAZIS Ε.Π.Ε. HE 134351 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
92 C00102 T.DIMOPOULOS & ASSOCIATES PROPERTY VALUERS L.L.C. HE305030 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
93 C00104 K. THEOCHAROUS PROPERTY VALUATION & ADVISORY L.L.C. HE 354479 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
94 C00105 DP DELFI PARTNERS (REAL ESTATE ADVISORY) L.L.C. HE 337165 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
95 C00115 ALPHA REAL ESTATE SERVICES L.L.C. ΗΕ272237 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
96 C00117 C. PIERIDES PROPERTYSERVE L.L.C. HE325429 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
97 C00119 VASILIS ARTEMIOU PROPERTY VALUATIONS LLC HE247049 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
98 C00130 PHILOKYPROU PROPERTY CONSULTANTS L.L.C. ΗΕ137915 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
99 C00139 P. MILTIADOUS PROPERTY VALUERS & CONSULTANTS L.L.C. HE374541 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
100 C00141 ODYSSEAS V. STAVROU & ASSOCIATES L.L.C. HE 374547 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
101 C00150 T & K PROSPERITY VALUATIONS L.L.C. HE358292 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
102 C00151 P. KALLENOS PROPERTY VALUERS & CONSULTANTS L.L.C. HE375887 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
103 C00151 P. KALLENOS PROPERTY VALUERS & CONSULTANTS L.L.C. HE375887 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
104 C00158 POLYVIOU & MOUSKIDES VALUATIONS Σ12807 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
105 C00002 CHRISTOS D. IOANNOU CONSTRUCTION COST CONSULTANTS L.L.C. HE249000 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
106 C00028 Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Ε.Π.Ε. HE304000 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
107 C00040 KOUPPARIS CHRISTOS & ASSOCIATES LLC HE138932 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
108 C00089 Y. KOUIS QS LYSIS L.L.C. HE173606 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
109 C00097 MKC L.L.C. HE341234 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
110 C00142 M. NEOCLEOUS Q.S. SERVICES L.L.C. HE 375990 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
111 C00147 A. Y. TOUMAZIS QUANTITY SURVEYORS L.L.C. HE374544 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
112 C00184 CEMENTI QS L.L.C. ΗΕ391377 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
113 C00202 BYRON A. CHRISTOU L.L.C. HE395756 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
114 C00136 EPLAN ELECTRICAL CONSULTANTS L.L.C. HE369718 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
115 C00138 A.K. ANDREOU ELECTRICAL ENGINEERING L.L.C. HE226559 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
116 C00069 ELIOFOTOU ZINIERIS STASIS MELTEC L.L.C. HE49091 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
117 C00114 KATSAMBAS & CHRISTOFOROU L.L.C. HE 354090 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
118 C00187 NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C. HE388219 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
119 C00087 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ 21152 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΚΗ, ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
120 C00027 ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΗΕ323222 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
121 C00049 A. J. PERICLEOUS L.L.C. ΗΕ68847 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
122 C00051 P. PAPADOPOULOS AND ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS L.L.C. ΗΕ249996 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
123 C00054 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ324311 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
124 C00056 N.G.A. CONSULTING CIVIL ENGINEERS L.L.C. ΗΕ247251 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
125 C00081 J. CR. CIVIL ENGINEERING L.L.C. ΗΕ279521 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
126 C00082 ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΣΑΡΔΑΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ98095 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
127 C00093 GRAVITECH ENGINEERING L.L.C. HE 237369 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
128 C00098 FLOROS PANTELI ASSOCIATES L.L.C. HE 347986 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
129 C00108 PLATONAS STYLIANOY AND ASSOCIATES CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERS L.L.C. HE 354830 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
130 C00124 CSS & ASSOCIATES L.L.C. HE71497 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
131 C00125 ANDREAS EVRIPIDOU CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE366778 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
132 C00126 ANDREAS HERACLEOUS CIVIL ENGINEERS L.L.C. HE364173 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
133 C00140 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. HE375999 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
134 C00143 D & K EPS L.L.C. HE51642 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
135 C00144 CIVILPRO TECH ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C. HE372026 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
136 C00161 A K NICOLAOU ENGINEERING CIVIL & STRUCTURAL DESIGN L.L.C. HE384097 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
137 C00162 KOMVOS CONSULTING CIVIL ENGINEERS L.LC. HE382606 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
138 C00164 PHIVOS D. CHARALAMBOUS CIVIL ENGINEERING SERVICES L.L.C. HE379011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
139 C00165 ENGINEER 4U CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C. HE382249 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
140 C00167 COSTAS MELETIOU L.L.C. HE8223 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
141 C00182 DOMOMATRIX Ε.Π.Ε. ΗΕ387159 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
142 C00134 TZIOLIS L.L.C. HE148213 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
143 C00022 M.ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΠΕ ΗΕ117096 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ
144 C00106 ACPS ENGINEERING SEVICES LLC HE 292721 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
145 C00135 A.L.A. PLANNING PARTNERSHIP CONSULTANCY L.L.C. HE109210 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
knauf
RCB Bank

  

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved

Disclaimer