Γενικό Συμβούλιο

Το ΕΤΕΚ διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι αιρετά και εκλέγονται ανά τριετία. Οι έδρες του Συμβουλίου κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό των μελών του κάθε κλάδου μηχανικής επιστήμης στο σύνολο των Μελών του Επιμελητηρίου.

Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατά μέσο όρο, έξι φορές τον χρόνο και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

Μετά από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ο Γενικός Έφορος Εκλογής ανακήρυξε τα τριάντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τα τέσσερα αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.


Στο Γενικό Συμβούλιο, κατ΄ ειδικότητα μηχανικής επιστήμης και κατ΄ αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι:

(α) Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου: ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΝΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

(β) Πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου: ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΛΟΙΖΙΔΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΟΠΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ-ΚΑΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ

(γ) Μηχανολογική μηχανική: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ), ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΞΕΝΙΟΣ

(δ) Ηλεκτρολογική μηχανική: ΜΙΤΑ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

(ε) Ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής: ΖΑΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΟΙΖΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)

(στ) Χημική μηχανική: ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ - ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ

(ζ) Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας: ΖΩΜΕΝΗ ΖΩΜΕΝΙΑ

(η) Αγρονομική-τοπογραφική μηχανική: ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(θ) Επιμέτρηση και εκτίμηση γης: ΠΑΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

(ι) Πολεοδομία-χωροταξία: ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ 

ELKEM
Elmasco

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer