Εκλογικός Κατάλογος Λεμεσού 2014

 Με βάση τις πληρωμές που έγιναν εντός της προθεσμίας ετοιμάστηκε και δημοσιεύεται  ο σχετικός τελικός εκλογικός κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν καθώς και η επαρχία (εκλογικό κέντρο) στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

 

Ο τελικός εκλογικός κατάλογος:

Peletico
Elmasco

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer