Εκλογικός Κατάλογος Λάρνακας 2014

Με βάση τις πληρωμές που έγιναν εντός της προθεσμίας, ετοιμάστηκε και δημοσιεύεται ο σχετικός τελικός εκλογικός κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν καθώς και η επαρχία (εκλογικό κέντρο) στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

 

Ο τελικός εκλογικός κατάλογος:

ELKEM
Modecsoft

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer