Εκλογικός Κατάλογος 2014 για μέλη του ΕΤΕΚ που ζουν εκτός Κύπρου

Με βάση τις πληρωμές που έγιναν εντός της προθεσμίας ετοιμάστηκε και δημοσιεύεται ο σχετικός τελικός εκλογικός κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν καθώς και η επαρχία (εκλογικό κέντρο) στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

 
Modecsoft
RCB Bank

  

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved

Disclaimer