Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πολιτών

Μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου ρόλου του ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους και του πολίτη, αλλά και της εκπλήρωσης των σκοπών του ως προς την προαγωγή της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας, το Επιμελητήριο έχει προχωρήσει στη δημιουργία Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των μελών καθώς και των πολιτών, για θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του ή σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών του ή που αφορούν υπηρεσίες που το Επιμελητήριο προσφέρει προς τα μέλη του και τους πολίτες.


Στόχος του ΕΤΕΚ είναι η επίλυση των όποιων αποριών και η παροχή των κατάλληλων διευκρινίσεων προς τα μέλη και τους πολίτες, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου έχει ετοιμαστεί πίνακας με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τα προαναφερόμενα ζητήματα, τον οποίο σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε πριν απευθυνθείτε προς το Επιμελητήριο.


Σε περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα που θέτετε δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα παρακαλούμε όπως υποβάλετε το ερώτημα σας προς το Επιμελητήριο με την ένδειξη ΕΤΕΚ –ΥΕΜΠ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση yemp@etek.org.cy με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο 22730373 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία.

Όλες οι εισηγήσεις για βελτίωση της υπηρεσίας αυτής είναι ευπρόσδεκτες. Περαιτέρω τόσο τα μέλη του Επιμελητηρίου όσο και το κοινό δύνανται να απευθύνονται στο Επιμελητήριο για σκοπούς υποβολής ανώνυμων ή/ και επώνυμων καταγγελιών για οτιδήποτε αφορά θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου και τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν από το ΕΤΕΚ. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιπτώσεις ανώνυμων καταγγελιών το κοινό καλείται όπως αποστέλλει κατά το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες με στόχο να διευκολυνθεί το Επιμελητήριο στη διερεύνηση τους.

Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του αλλά και των πολιτών, σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει, έχει καθορίσει το ακόλουθο ωράριο:
 
Καθημερινά
08:30 - 13:30
 
Δευτέρα και Τετάρτη
08:30 - 13:30
15:00 - 17:30*
 
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ωραρίου εξυπηρέτησης έχει σκοπό την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του ΕΤΕΚ. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του ωραρίου αφορά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΤΕΚ οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • Εγγραφές Μελών
  • Μητρώο Μελών (έκδοση ΑΑΕ, χρεώσεις, απαλλαγές κ.τ.λ.)
  • Έκδοση εγγράφων βεβαιώσεων και άλλων εντύπων
  • Ταμείο
  • Λογιστήριο

*Παρακαλούμε τα μέλη του ΕΤΕΚ και το κοινό όπως επικοινωνούν με το Επιμελητήριο πριν από επίσκεψή τους σε απογευματινές ώρες, ώστε να βεβαιώνονται ότι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Elmasco
knauf

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer