Υπηρεσία ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων στη Λευκωσία καθώς και γραφείο στην Πάφο και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του. Ο Διευθυντής, που διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου, προΐσταται της Υπηρεσίας.

Η διάρθρωση της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, οι όροι υπηρεσίας των μελών του προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρέτησής τους καθώς και ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με κανονισμούς.


Yπηρεσία ΕΤΕΚ

Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως
Διευθυντής

Χρίστος Μαξούλης
Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός

Χαράλαμπος Σταυρινού, Μιχάλης Έλληνας, Μυρτώ Βορεάκου
Επιστημονικοί Λειτουργοί

Αντριάνα Μιλτιάδου, Κεντούλα Αρχοντίδου
Γραμματειακοί Λειτουργοί

Μαρία Γεωργιάδου (απόσπαση στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας), Αυγουστίνα Θεοφάνους, Αίμιλη Ορφανίδου, Ροδούλα Νικολάου, Παντελίτσα Αλκιβιάδους.
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Λογιστικός Λειτουργός

Μαρία Αθανασιάδου, Χριστιάνα Κωνσταντίνου.
Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

Σάββια Λεωνίδου
Τηλεφωνήτρια

Άνθη Καυκαρίδη
Γραφείο Πάφου


Τα μέλη της Υπηρεσίας κατανέμονται στα ακόλουθα τμήματα:

 • Επιστημονικά και Επαγγελματικά Θέματα: 22877644 EMAIL: Το κεντρικό email του ΕΤΕΚ CYPRUS@ETEK.ORG.CY
 • Τμήμα Εγγραφών: 22877539 (Αυγουστίνα Θεοφάνους), 22877725 (Μαρία Αθανασιάδου) email: avgoustina@etek.org.cy
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών ΕΤΕΚ: 22877667 (Χριστιάνα Κωνσταντίνου) email: christiana@etek.org.cy
 • Λογιστήριο: 22877548 (Χρυσόστομος Χρυσοστόμου), 22877638 (Ροδούλα Νικολάου) email: chrysostomos@etek.org.cy
 • Ταμείο: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) email: emilyo@etek.org.cy
 • Τμήμα Αρχείου: 22877637 (Κεντούλα Αρχοντίδου) email: cyprus@etek.org.cy
 • Υποστήριξη Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ): 22877636 (Μαρία Ελευθερίου) email: m.eleftheriou@etek.org.cy
 • Υποστήριξη Πειθαρχικού Συμβουλίου: 22877542 email: michalis@etek.org.cy
 • Έκδοση Έγγραφων Βεβαιώσεων: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) email: emilyo@etek.org.cy
 • Γραφείο Προέδρου - Διεύθυνση: 22877647, 22877726 (Αντριάνα Μιλτιάδου, Παντελίτσα Αλκιβιάδους) email: andriana@etek.org.cy pantelitsa@etek.org.cy
 • Τηλεφωνικό Κέντρο: 22877644 (Σάββια Λεωνίδου) s.leonidou@etek.org.cy
 • Γραφείο Πάφου: 26912814 (Άνθη Καυκαρίδη)
ELKEM
knauf

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer