Διεθνείς Σχέσεις

Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών.

      

 
Η στρατηγική του Επιμελητηρίου είναι να επεκτείνει την αναγνώριση των Κυπρίων μηχανικών διεθνώς με τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης με άλλα επαγγελματικά σώματα. 
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο διεθνής στίβος παραγωγής μηχανικών έχει δύο πόλους:

 • Υπάρχουν οι χώρες που το εκπαιδευτικό τους σύστημα εδράζεται στο αγγλοσαξονικό μοντέλο (Βρετανία, Βόρειος Αμερική, Ασία, Αφρική, Κίνα κτλ)
 • Οι ευρωπαϊκές χώρες με το Ναπολεόντειο σύστημα (Napoleonic System).

Το Επιμελητήριο Κύπρου αποδέχεται και τα δύο συστήματα εκπαίδευσης μηχανικών.


ΔΙΕΘΝΗ ΕΘΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Άλλοι οργανισμοί:

 • Ευρώπη
  FEANI
  Pan-European Federation of National Engineering Associations, with links to and contact details of its 25 national member bodies
  EurEta
  The European Higher Engineering and Technical Professionals Association
  SEFI 
  European Society for Engineering Education
 • Εκτός Ευρώπης
  APEC
  Asia Pacific Economic Cooperation
  CEC
  Commonwealth Engineers Council
  Washington Accord
  International mutual recognition agreement of accredited professional engineering programmes
  WFEO
  World Federation of Engineering Organisations
AnAD
Peletico

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer