Εγγραφές Μελετητικών Γραφείων

Το Επιμελητήριο διατηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο και προϋποθέσεις, ξεχωριστό Μητρώο -καλούμενο Μητρώο Γραφείων Μελετών- στο οποίο δύνανται να εγγράφονται γραφεία εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων, ενός ή περισσοτέρων κλάδων της μηχανικής επιστήμης, των οποίων ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να λειτουργούν ή να φέρονται με επαγγελματική επωνυμία διαφορετική από τα ονόματα των ιδιοκτητών τους. Το σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από το κοινοβούλιο διατίθεται εδώ.

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών

Τέλη
 

knauf
Modecsoft

  

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved

Disclaimer