Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/2021 Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα

Αναφορικά με την Εγκύκλιο ΕΤΕΚ 5/2021 «Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα»,  σημειώνονται τα ακόλουθα : 1. Στις 18 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 04/21 Δημοσίευση Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή. Η ετοιμασία της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή εντάσσεται στο ευρύτερο πλα...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 03/21 Συνοπτικό έντυπο"Υφιστάμενη κατάσταση Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών"

Εγκύκλιος 03/21 Το ΕΤΕΚ αντιλαμβανόμενο την ελλιπή πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα στην αγορά, ετοίμασε σχετικό συνοπτικό Έντυπο με τίτλο Υφιστάμενη κατάσταση Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών. Το έντυπο κωδικοποιεί και παρουσιάζει την κατάσταση σε σχέση με τα ιδιωτικά έργα και κάνει...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 02/21 . Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι σε συνέχεια της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) που αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/21: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο του ΕΤΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, με σχετική του απόφαση, καθόρισε τις προτεραιότητες και τις θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν το Επιμελητήριο κατά την τρέχουσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου 2020 - 2023. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ζητείται και η δική σας συμβολή στο έργο του Επιμελητηρίου μ...

Περισσότερα →