Άλλη Ενημέρωση

Διευκρίνιση σε σχέση με τα νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και της οικονομίας από την Υπουργό Εργασίας που παρουσιάστηκαν στις 09.01.2021

Στις 09.01.2021 η Υπουργός Εργασίας παρουσίασε τα νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και της οικονομίας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=...

Περισσότερα →

Έγγραφο ΤΠΟ ημερ. 21.12.2020 με θέμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ e-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ κλπ

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως μετά από διαβούλευση με το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στην έκδοση Γενικών οδηγιών και διευκρινίσεων σε σχέση με τη νέα Πολιτική αδειοδότησης και την e-υποβολή. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΧ...

Περισσότερα →

Ετήσια συνδρομή και Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2020

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται οι οφειλές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη (σε pdf) βάσει Αριθμό Μητρώου (δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές που έγιναν μετά τις 28/11/2019) Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα γραφεία της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή μέσω της ιστοσελίδα...

Περισσότερα →

Ο Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει το νέο ωράριο επισκέψεων κοινού

Ο Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει το νέο ωράριο επισκέψεων κοινού ως ακολούθως: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 9:00 – 13:00 Επισκέψεις εκτός του πιο πάνω ωραρίου δεν θα γίνονται δεκτές. Συστήνεται η διευθέτηση εκ των προτέρων συνάντησης, τόσο για κατάλληλη προετοιμασία των αρμόδιων υ...

Περισσότερα →

Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 88.020 ημερομηνίας 28.08.2019 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να επεξεργαστεί περαιτέρω και υποβάλει εκ νέου στο Συμβούλιο, για έγκριση, τις αναλυτικές προτάσεις για τρία νέα Σχέδι...

Περισσότερα →