Δημοσίευση

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τα μέτρα για αναχαίτιση της πανδημίας – 8 Ιανουαρίου 2021 (ισχύς μέτρων: 10-31 Ιανουαρίου 2021)

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) δημοσιεύονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τα μέτρα για αναχαίτιση της πανδημίας – 8 Ιανουαρίου 2021 (ισχύς μέτρων: 10-31 Ιανουαρίου 2021).

Από την Ερώτηση αριθμός 18, η δημοσίευση απαντά ερωτήματα για εργασιακούς χώρους και επιχειρήσεις ενώ στην Ερώτηση 22 απαντά για τη λειτουργία εργοταξιών:

22. Τι ισχύει για τη λειτουργία εργοταξίων και άλλων συναφών επιχειρήσεων;

Τα εργοτάξια και οι άλλες επιχειρήσεις με συναφή δραστηριοποίηση συνεχίζουν τη λειτουργία τους τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Σχετικός κατάλογος των επιχειρήσεων που παραμένουν σε λειτουργία, θα εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

Όλο το δημοσίευμα εδώ.