Δημοσίευση

Αποκατάσταση Κτηρίων της Περίκλειστης Πόλης Αμμοχώστου

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του ότι το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει εκδώσει Εγχειρίδιο/ Οδηγό με θέμα την «Αποκατάσταση Κτηρίων της Περίκλειστης Πόλης Αμμοχώστου».

Σκοπός του Εγχειριδίου είναι η παροχή συστηματικών οδηγιών για Μηχανικούς, κυρίως Πολιτικούς Μηχανικούς αλλά και Αρχιτέκτονες, που θα ασχοληθούν με το μείζον πρόβλημα της Μελέτης/ Επίβλεψης αλλά και Εφαρμογής/ Υλοποίησης της Δομητικής Αποτίμησης, Επέμβασης και Αποκατάστασης των οικοδομών της Αμμοχώστου.

Συναφώς, ο Οδηγός αφορά τα κτήρια της «περίκλειστης» πόλης της Αμμοχώστου, και κυρίως το παραλιακό της μέτωπο. Βεβαίως, οι βασικές αρχές και οι προβλέψεις (ή συστάσεις) του Οδηγού θα μπορούν να εφαρμοστούν, πλήρως ή μερικώς, και για άλλα ομοειδή κτήρια της ευρύτερης περιοχής, ενδεχομένως με σχετικές τροποποιήσεις.

Το Εγχειρίδιο/ Οδηγός είναι διαθέσιμο για παραγγελία από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στον σύνδεσμο