Δημοσίευση

Διαβάστε το τεύχος 251 του περιοδικού του ΕΤΕΚ

Αναρτήθηκε το νέο τεύχος (αριθμός 251) του μηνιαίου περιοδικού του ΕΤΕΚ, Ιανουαρίου 2021. Στη θεματολογία, μεταξύ άλλων, διαβάστε:

Σελίδα 6

  • ΕΤΕΚ: Υπέρ της δημιουργίας ενιαίων επαρχιακών αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης

Σελίδα 7

  • Το Επιμελητήριο χαιρέτισε την απόφαση για τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών πλησίον του φράγματος Κούρη

Σελίδα 8

  • Παραχώρηση από το ΕΤΕΚ πακέτου μέσων ατομικής προστασίας - κράνος ασφαλείας και γιλέκο

Σελίδα 9

  • Το ΕΤΕΚ δυναμικά με τεχνολογική αναβάθμιση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Σελίδα 14

  • Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3

Σελίδα 15

Σελίδα 25

Σελίδα 26

Σελίδα 28