Δημοσίευση

Ετήσια συνδρομή και Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2020

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται οι οφειλές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη (σε pdf) βάσει Αριθμό Μητρώου (δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές που έγιναν μετά τις 28/11/2019)

Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα γραφεία της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή μέσω της ιστοσελίδας της jcc (https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026).

Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις με τις οφειλές μελών ταχυδρομούνται περί τις αρχές Δεκεμβρίου, στις διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Μελών του Επιμελητήριου.