Δημοσίευση

Ετήσια συνδρομή και Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2021

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ οι οφειλές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη (σε pdf) βάσει Αριθμό Μητρώου (δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές που έγιναν μετά τις 03/12/2020)

Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει μέσω του καταστήματος ΕΤΕΚ στην ιστοσελίδας της jccsmart (https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026)

Σημειώνεται ότι, οι καταστάσεις με τις οφειλές μελών θα αποσταλούν μέσω email σε όσα μέλη έχουν δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο ΕΤΕΚ και ταχυδρομικά σε όλα τα υπόλοιπα μέλη.