Δημοσίευση

Η Εμπορική Διαιτησία στην Κύπρο – Δίκαιο και Πρακτική

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ενημερώνει τα μέλη του για την κυκλοφορία του βιβλίου του κ. Νίκου Παπαευσταθίου, έγκριτου νομικού και νομικού σύμβουλου του ΕΤΕΚ, με τίτλο: «Η Εμπορική Διαιτησία στην Κύπρο – Δίκαιο και Πρακτική».

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων ενεργού άσκησης Δικηγορίας, ο κ. Παπαευσταθίου παραδίδει στο αναγνωστικό κοινό το πρώτο του βιβλίο  με θέμα την εμπορική διαιτησία στην Κύπρο, καλύπτοντας ένα μεγάλο βιβλιογραφικό κενό στον χώρο του Κυπριακού Δικαίου. Το βιβλίο, έκτασης 636 σελίδων, είναι διαρθρωμένο σε 20 κεφάλαια, στα οποία αναλύονται λεπτομερώς οι επιμέρους πτυχές της Διαιτητικής Διαδικασίας. Η διαίρεση των κεφαλαίων σε υποκεφάλαια με επικεφαλίδες και παραγράφους, διευκολύνει τον αναγνώστη να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή στο ειδικότερο θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει. Περαιτέρω, ο άμεσος και επικοινωνιακός  τρόπος γραφής του συγγραφέα καθιστά το βιβλίο προσιτό, ευανάγνωστο και  κατανοητό ακόμα και σε άτομα χωρίς νομικό υπόβαθρο, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί Διαιτητές δεν είναι Δικηγόροι αλλά προέρχονται από άλλους κλάδους της οικονομικής  ζωής του τόπου.

Όπως αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο Γενικός Εισαγγελέας, κ. Γιώργος Σαβίδης: «ο Νίκος Παπαευσταθίου καταφέρνει να παρουσιάσει λεπτομερώς και με αμεσότητα την κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της διαιτησίας στην Κύπρο. Επιλαμβάνεται όλων των πτυχών του δικαίου της διαιτησίας, παραθέτοντας μία πλούσια ιστορική αναδρομή καθώς και μία εκ βάθους επεξηγηματική ανάλυση της νομοθεσίας, ειδικότερα του περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4, και του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου 101/1987.

Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί για τον αναγνώστη ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για το τι εστί διαιτησία, την έννοια της εμπορικής διαφοράς, τα θέματα που μπορούν να παραπεμφθούν σε διαιτησία καθώς και το περιεχόμενο και τους κανόνες ερ­μηνείας και εφαρμογής μίας συμφωνίας διαιτησίας. Περαιτέρω, γίνεται, μεταξύ άλλων, λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας της διαιτησίας σε όλα της τα στάδια, από τη συμφωνία διαιτησίας και τον διορισμό του διαιτητή, την ανταλ­λαγή δικογράφων και αποκάλυψη εγγράφων, την ακροαματική διαδικασία και προσαγωγή μαρτυρίας, μέχρι την έκδοση της διαιτητικής απόφασης και τις ενέρ­γειες που λαμβάνονται για αναγνώριση και εκτέλεσή της».

Ο κ. Νίκος Παπαευσταθίου κατέχει πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Αρστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακό LLC (Εμπορικό και Εταρικό Δίκαιο) του Πανεπιστημίου Λονδίνου (Queen Mary College).

Από το 1980 ασκεί τη δικηγορία και από τον Ιούλιο του 2007 είναι ο Διευθύνων Συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Ενήργησε και ενεργεί ως διαιτητής καθώς και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας και διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR). Έχει διατελέσει Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος του Νομικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων, του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων, επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Ένωση Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (C.C.B.E.) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης των Βαλκανικών Δικηγορικών Δικηγορικών Συλλόγων. Από το 2015 είναι Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Το βιβλίο Η Εμπορική Διαιτησία στην Κύπρο – Δίκαιο και Πρακτική είναι διαθέσιμο για παραγγελία από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στον σύνδεσμο

  https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/5098/pay για μέλη ΕΤΕΚ


  https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/5099/pay για μη μέλη ΕΤΕΚ

 

Σημειώνεται πως το Επιμελητήριο μέσα από το έργο του και με βάση τις αρμοδιότητες που του αποδίδονται από τον ιδρυτικό του Νόμο, έχει ιδρύσει το Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ) ΕΤΕΚ, το οποίο παρέχει μεταξύ άλλων και υπηρεσίες διαιτησίας, στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου να συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης στη Δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://www.etek.org.cy/el/kentro-emed-etek