Δημοσίευση

Ο Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει το νέο ωράριο επισκέψεων κοινού

Ο Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει το νέο ωράριο επισκέψεων κοινού ως ακολούθως: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 9:00 – 13:00

Επισκέψεις εκτός του πιο πάνω ωραρίου δεν θα γίνονται δεκτές. Συστήνεται η διευθέτηση εκ των προτέρων συνάντησης, τόσο για κατάλληλη προετοιμασία των αρμόδιων υπαλλήλων και ουσιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος του αιτητή, όσο και για τον καλύτερο προγραμματισμό της εργασίας του Κλάδου.

Σημειώνεται ότι, προκαθορισμένες συναντήσεις με λειτουργό ή τεχνικό του Κλάδου, μπορεί να διευθετούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, επισκέψεις ιδοκτητών/αιτητών για θέματα που αφορούν διατηρητέες οικοδομές, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης/αποκατάστασης, θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από διευθέτηση συνάντησης και στην παρουσία του αρμόδιου μελετητή του έργου.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 22 408240
ΦΑΞ: 22 408262

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/F71A38B99454B8EBC22584B7002BE8C7?OpenDocument