Δημοσίευση

Παρέμβαση ΕΤΕΚ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την παρουσία 15% του προσωπικού σε μελετητικά γραφεία

Σε παρέμβασή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σήμερα το απόγευμα, το ΕΤΕΚ ζήτησε όπως επανεξεταστεί ο περιορισμός του 15% στη φυσική παρουσία του προσωπικού επιχειρήσεων στους χώρους εργασίας, σε ότι αφορά τα μελετητικά γραφεία. Το κείμενο της επιστολής:

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα έχουμε ενημερωθεί, όπως όλος ο κυπριακός λαός, για τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημία λόγω του νέου ιού Covid- 19.

Η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για περιορισμό της πανδημίας είναι απολύτως αντιληπτή. Ωστόσο, το  Επιμελητήριο επιθυμεί να καταθέσει τον προβληματισμό του για το μέτρο που έχει ανακοινωθεί σε όσον αφορά τους περιορισμούς στη φυσική παρουσία εργαζομένων εντός επαγγελματικού υποστατικού (15% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων).

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη πως η λειτουργία των εργοταξίων και άλλων συναφών επιχειρήσεων συνεχίζεται, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ως ισχύει σήμερα, ο περιορισμός στη λειτουργία των μελετητικών γραφείων καθίσταται εκ των πραγμάτων προβληματικός.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω εισηγούμαστε όπως επανεξεταστεί ο πιο πάνω περιορισμός, τουλάχιστον εις ότι αφορά τα μελετητικά γραφεία, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία τους αφού αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, αντί του προαναφερόμενου μέτρου, προτείνουμε όπως ισχύσει ο περιορισμός που είχε αποφασιστεί και κατά την περίοδο  της άνοιξης, δηλαδή ενός ατόμου ανά 8 τμ, τηρουμένων των λοιπών προνοιών του πρωτοκόλλου (τήρηση αποστάσεων, απολύμανση, χρήση μάσκας κοκ).

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Η επιστολή