Δημοσίευση

Περιοδικό ΕΤΕΚ Μαρτίου 2021, τεύχος 253

Διαβάστε στο νέο τεύχος: Επίσκεψη υπουργού Ενέργειας και προέδρου ΕΤΕΚ σε διατηρητέα οικοδομή - Το ΕΤΕΚ καταβάλλει προσπάθειες για να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση του νέου πλαισίου αδειοδότησης - Η ένταξη της Αρχιτεκτονικής στο Υφυπουργείο Πολιτισμού - Άρθρο υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: Η έλευση του 5G σηματοδοτεί μια νέα εποχή - Οι προτάσεις του ΕΤΕΚ για ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Σε μορφή pdf: Περιοδικό ΕΤΕΚ Μαρτίου 2021, τεύχος 253