Δημοσίευση

Συμμετοχικός προϋπολογισμός ΕΤΕΚ 2021 – Χρηματοδότηση Έργου/Δράσης/Ενέργειας

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αποφάσισε να δρομολογήσει την εφαρμογή του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού δηλαδή την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 2021 ποσού της τάξης των €100,000 με σκοπό την χρηματοδότηση έργων/δράσεων/ενεργειών με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά πρόταση της τάξης των €20,000 και με στόχο εφόσον αυτή προσπάθεια αξιολογηθεί θετικά να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Οι προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, πρέπει να εμπίπτουν σε τομείς που είναι συναφείς με τη δράση και αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ, να είναι εξωστρεφείς και να έχουν θετική επίδραση στα μέλη του και την κοινωνία.

Σε περίπτωση που οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά ξεπερνούν το διαθέσιμο προϋπολογισμό, το ΕΤΕΚ δύναται, μέσω σχετικής δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του, να δώσει τη δυνατότητα στα Μέλη να τις ιεραρχήσουν και να ψηφίσουν την εισήγηση της προτίμησης τους.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να είναι αναλυτική και εμπεριστατωμένη με ανάλυση του κόστους και του προϋπολογισμού και θα πρέπει να υποβάλλεται με συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης (το έντυπο αίτησης σε word) και με βάση τους όρους υποβολής προτάσεων.

Οι προτάσεις/εισηγήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyprus@etek.org.cy μέχρι τις δύο το μεσημέρι στις 12 Απριλίου 2021.

Το έντυπο αίτησης σε word

Η ανακοίνωση