Δημοσίευση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ_ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 90_ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών ΓΕ16

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ_ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 90_ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ