Δημοσίευση

Χειρισμός αιτήσεων εγγραφής στο ΕΤΕΚ ενόψει προκηρύξεων για απασχόληση στο Δημόσιο σε κλάδους Μηχανικής Επιστήμης

Ενημέρωση σε σχέση με χειρισμό αιτήσεων εγγραφής στο ΕΤΕΚ ενόψει προκηρύξεων για απασχόληση  στο Δημόσιο σε κλάδους Μηχανικής Επιστήμης με προθεσμία υποβολής αίτησης εντός Αυγούστου 2021.

Σε σχέση με προκηρύξεις από υπηρεσίες του Δημοσίου που αφορούν ευκαιρίες απασχόλησης σε κλάδους Μηχανικής και ενόψει αυξημένου ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής με επίσπευση στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ ενημερώνονται ότι η τελευταία ημερομηνία που μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους είναι η 02/08/2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, έχουν προγραμματισθεί συνεδρίες των αρμοδίων σωμάτων του ΕΤΕΚ πριν από τις 6 Αυγούστου για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων. Το ΕΤΕΚ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξέτασης αιτήσεων που θα υποβληθούν με τη διαδικασία της επίσπευσης μέχρι τις 02/08/2021.

Νοείται πως ενόψει των στενών χρονικών ορίων που υπάρχουν οι αιτητές θα πρέπει να βεβαιώνονται πως έχουν υποβάλει τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται, αφού σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δύνανται να εξυπηρετηθούν έγκαιρα. Νοείται περαιτέρω πως τα πιο πάνω θα εφαρμοστούν στο βαθμό που δεν επηρεάζουν τη νομική υποχρέωση του ΕΤΕΚ για διενέργεια δέουσας έρευνας όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η επόμενη συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Η παρούσα αφορά ειδικά τις πιο κάτω προκηρύξεις καθώς και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με προθεσμία εξασφάλισης εγγραφής στο ΕΤΕΚ μέχρι και την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη του 2021:

  • Θέσεις Λειτουργών Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (αφορά Χημικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς κα) με τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τις 13/8/2021
  • Θέσεις για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (αφορά Αγρονόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς) με τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στις 31/8/2021
  • Θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών (απασχόληση Ορισμένου Χρόνου) Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στις 16/8/2021
  • Θέσεις Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (απασχόληση Ορισμένου Χρόνου) Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στις 16/8/2021.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ έχει ζητήσει από όλες τις αρμόδιες για το χειρισμό των πιο πάνω προκηρύξεων αρχές όπως δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για διεκδίκηση των θέσεων μέχρι τις 8/9/2021, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22877644.