Δημοσίευση

Philenews - Ζητούν παρέμβαση ΠΤΔ για αλλαγή διαγωνισμών δημοσίων έργων

Philenews - Ζητούν παρέμβαση ΠΤΔ για αλλαγή διαγωνισμών δημοσίων έργων - Επιστολή ΕΤΕΚ, Αρχιτεκτονικών Σχολών Πανεπιστημίων και ΣΑΚ.