Δημοσίευση

Προκηρύξεις θέσεων Εκτελεστικών Μηχανικών (Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου)

Επίσημες προκηρύξεις θέσεων Εκτελεστικών Μηχανικών (Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου) για στελέχωση Ομάδας Έργου του συγχρηματοδοτούμενου έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας:

  • ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας).

http://www.mcw.gov.cy/mcw/PWD/PWD.nsf/All/04110B3C89CF7F71C22586B000362ABB?OpenDocument

 

  • ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα).

http://www.mcw.gov.cy/mcw/PWD/PWD.nsf/All/9F7C485909408D00C22586B00035C398?OpenDocument

Για τα δύο είδη θέσεων, θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστές αιτήσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 19 Απριλίου 2021. Παραλαβή αιτήσεων στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία (Λεωφ. Στροβόλου 165), γραφείο 316, υπόψη κα Ευθυμία Ομήρου.