Δημοσίευση

Προσφορά Συμβούλων Μελετητών Αγίου Δομετίου

Από το Δήμο Αγίου Δομετίου ζητούνται προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία Μελέτης/Τεχνικών Προδιαγραφών για την ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών Αγ. Δομετίου, του Πολυδύναμου Κέντρου Αγ. Δομετίου και των δύο (2) Δημοτικών Πάρκων Αγίου Δομετίου.

Περισσότερες πληροφορίες.