Δημοσίευση

PUBLIC ENQUIRIES MARCH 2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σας διαβιβάζει τους τίτλους των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία τίθενται στις διαδικασίες εθνικής διαβούλευσης και ψήφισης. Οι διαδικασίες αυτές είναι η Δημόσια Κρίση (Public PE-PE), η Συνοπτική Ψήφιση (UAP - UAP) και η Τελική Ψήφιση (FV - FV).

Πίνακας “MARCH 2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα κείμενα των προτύπων από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΚΕ.Π.Ε) τηλ. 22-411413/4, φαξ. 22411433 email: c.service@cys.org.cy