Δημοσίευση

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονα μηχανικό.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Εργοδότης:

N&S Anastasiou, Architects & Civil Engineers

Τίτλος θέσης:

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Επαρχία Εργοδότησης:

Λεμεσός

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους στο info@anastasiouarchitects.com.