Δημοσίευση

Ζητείται Επιστάτης Εργοταξίου

Εταιρεία ζητά να προσλάβει επιστάτη εργοταξίου.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Επιστάτης Εργοταξίου

Εργοδότης:

Har ax (Construction) Limited

Τίτλος θέσης:

Επιστάτης Εργοταξίου

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

• Απαραίτητη δεκαετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

• Εμπειρία σε οικοδομικά έργα στην Κύπρο.

• Πλήρης κατανόηση αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων (υψόμετρα, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τελειώματα).

• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.

• Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και αυτόνομη λειτουργία σε απαιτητικούς ρυθμούς.

• Οργάνωση και συνέπεια.

• Διαχείριση προσωπικού και υλικού.

Καθήκοντα:

• Επίβλεψη και οργάνωση έργων.

• Προγραμματισμός και Συντονισμός εργασιών στα εργοτάξια σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό.

• Εξασφάλιση ποιότητας κατασκευής.

• Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος.

• Συντονισμός Εργολάβων και Υπεργολάβων.

Επαρχία Εργοδότησης:

Λεμεσός

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@harax.com.