Δημοσίευση

Ζητούνται Αρχιτέκτονες

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονες.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Αρχιτέκτονες

Εργοδότης:

A&P Architects Ltd

Τίτλος θέσης:

Αρχιτέκτονες / Συνεργάτες

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Θέση 1:

Αρχιτέκτονα, με ελάχιστη εμπειρία 1 έτους σε αρχιτεκτονικό γραφείο.

Να έχει εξαιρετική γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένου Autodesk Revit και AutoCAD 2D/3D, εμπειρία στην διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής.

Θέση 2:

Αρχιτέκτονα, με ελάχιστη εμπειρία 3 ετών σε αρχιτεκτονικό γραφείο.

Να έχει εξαιρετική γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένου AutoCAD, γνώση των Πολεοδομικών κανονισμών, εμπειρία στην διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής και διαχείριση έργων στην φάση κατασκευής.

Ωφελήματα:

Αναλόγως Προσόντων 

Επαρχία Εργοδότησης:

Λευκωσία

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και portfolio στο xenophontos.costas@gmail.com, μέχρι την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.

Άλλες πληροφορίες:

Τηλ.: +357 22441544