Νέα | Ανακοινώσεις

CEN /CENELEC - April 2021_ Not...

Γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN / CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Σύμφωνα ...

Περισσότερα →

PUBLIC ENQUIRIES APRIL 2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σας διαβιβάζει τους τίτλους των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία τίθενται στις διαδικασίες εθνικής διαβούλευσης και ψήφισης. Οι ...

Περισσότερα →
Card Icon
Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ

Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών και Διορισμοί Πραγματογνωμόνων

Card Icon
Εγγραφές

Εγγραφές Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Card Icon
Έργο Πρακτικής Άσκησης

Για νέους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς.

Card Icon
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο

Παρουσία του ΕΤΕΚ στον τύπο.

Card Icon
Υπηρεσίες ΕΤΕΚ

Έντυπα, Τέλη Αιτήσεων και Εγγραφών, Εγκύκλιοι και άλλες υπηρεσίες ΕΤΕΚ.

Card Icon
Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές ημερίδες και πληροφορίες για το Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ

Card Icon
Εκδόσεις ΕΤΕΚ

Ενημερωτικό Δελτίο, Όροι αρθρογραφίας και άλλες Εκδόσεις.

Card Icon
Βίντεο/ φωτογραφίες

Βίντεο και φωτογραφίες από εκδηλώσεις και από την παρουσία του ΕΤΕΚ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης