Αρχείο Ανακοινώσεων

Δημοσιοποίηση στοιχείων για Αποφάσεις που έχει εκδώσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο για σκοπούς ενημέρωσης των Μελών του Επιμελητηρίου σε ό,τι αφορά δεοντολογικά ζητήματα που αναφύονται / παρουσιάζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των καταδικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται / έχουν εκδοθεί. Τα προς δημοσίευση στοιχε...

Περισσότερα →

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Το Ενεργειακό Γραφείο έχει δημοσιεύσει νέα έκδοση με τίτλο «Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς - Έργο VIOLET». Η έκδοση αυτή ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου VIOLET [preserve traditional buiLdings through Energy reduction] και συγ...

Περισσότερα →

Το ΕΤΕΚ καλεί τους αρμόδιους να μην προχωρήσουν σε ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού κυκλοφορίας στην ανάπλαση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'

Το ΕΤΕΚ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία του για το ενδεχόμενο να ανατραπεί ο αρχικός σχεδιασμός κυκλοφορίας στην αναδιαμόρφωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στο κέντρο της Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, στον αρχικό σχεδιασμό του τμήματος της λεωφόρου, μεταξύ της συμβολής με...

Περισσότερα →