Θέσεις Εργασίας | Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

To Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, για τη διεκπεραίωση εκτιμητικών υποθέσεων. Ο διαγωνισμός διαχωρίζεται σε δύο μέρη: (α) Ανοικτός διαγωνισμός για την σύναψη «συμφωνίας πλαίσιο» με ενδιαφερόμενους εκτιμητές ακινήτων με ...

Περισσότερα →

Προκήρυξη μελέτης για Εκκλησία Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Αμμοχώστου

Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για Πολιτιστική Κληρονομιά, ανακοινώνει προκήρυξη μελέτης για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Αμμοχώστου. Η προθεσμία για υποβολή ενδιαφέροντος είναι η 21η Απριλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες. ...

Περισσότερα →

Προκήρυξη για μελέτη 3 τζαμιών στην επαρχία Λεμεσού και Πάφου

Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για Πολιτιστική Κληρονομιά, ανακοινώνει προκήρυξη για μελέτη 3 τζαμιών στην επαρχία Λεμεσού και Πάφου. Η μελέτη περιλαμβάνει: 1) Το τζαμί στο χωριό Αλέκτρορα, Λεμεσού. 2) Το τζαμί στο χωριό Αυδήμου, Λεμεσού. 3) Το τζαμί στο χωριό Τέρρα, Πάφου. Η προθεσμία για υποβ...

Περισσότερα →

Προσφορά Συμβούλων Μελετητών Αγίου Δομετίου

Από το Δήμο Αγίου Δομετίου ζητούνται προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία Μελέτης/Τεχνικών Προδιαγραφών για την ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών Αγ. Δομετίου, του Πολυδύναμου Κέντρου Αγ. Δομετίου και των δύο (2) Δημοτικών Πάρκων...

Περισσότερα →


Δήμος Λευκωσίας: Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών ενός Υγειονομικού Μηχανικού

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσιών συμβάσεων e-procurement για την αγορά υπηρεσιών υγειονομικού μηχανικού για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες για κάλυψη των αναγκών του και προϋπολογισμό σύμβασης πενήντα επ...

Περισσότερα →

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το αθλητικό κέντρο ΚΟΠ στην κοινότητα του Κόρνου

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στα πλαίσια της αποστολής της για προώθηση, προστασία και ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Κύπρο, προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σύντομης διάρκειας για το αθλητικό κέντρο ΚΟΠ στην κοινότητα του Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας...

Περισσότερα →

Δήμος Τσερίου: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ

Ο Δήμος Τσερίου δέχεται προτάσεις – προσφορές για αγορά υπηρεσιών για τριμελές ομάδα, η οποία θα αποτελείται από δύο Τεχνικούς Μηχανικούς οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Γραφεία του Δήμου Τσερίου, επί καθημερινής βάσης με πλήρη ωράριο και ένα Μηχανικό ο οποίος θα εργάζεται για το Δήμο...

Περισσότερα →

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη διεκπεραίωση εργασιών για τα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου Λευκωσίας.

Αγορά υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο για τη διεκπεραίωση εργασιών για τα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου Λευκωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποιητικό έγγραφο

Περισσότερα →

Προκήρυξη διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογής για το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου στα πλαίσια της κάλυψης των σύγχρονων τεχνολογικών αναγκών του και ταυτόχρονα την ανάγκη για εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ανακοινώνει διαγωνισμό με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποί...

Περισσότερα →