Οφειλές μελών για το 2021

Οφειλές μελών για το 2021

Ενημέρωση μελών για την Τακτοποίηση των Οφειλών τους

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει αποσταλεί ενημέρωση, σε σχέση με την τακτοποίηση των οφειλών τους προς το ΕΤΕΚ (τέλη συνδρομής και τέλη άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου εφαρμόζεται) για το έτος 2021. 

Σε όσα μέλη έχουν καταχωρημένη την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο ΕΤΕΚ, η πιο πάνω ενημέρωση έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.  Για τα υπόλοιπα μέλη, η ενημέρωση αυτή έχει αποσταλεί ταχυδρομικά.  Για όσα μέλη έχουν καταχωρημένο τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στο ΕΤΕΚ, έχει σταλεί επιπρόσθετα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.  Σημειώνεται ότι στην ενημέρωση περιλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση/ επεξήγηση των οφειλών του μέλους.  Σε περίπτωση που μέλη του ΕΤΕΚ δεν έχουν λάβει την προαναφερόμενη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο, καλούνται όπως το δηλώσουν, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΚ (cyprus@etek.org.cy).

Η τακτοποίηση των οφειλών, δύναται να γίνει μέσω διαδικτύου (jccsmart) πατώντας ΕΔΩ. 

Για αποφυγή επιβολής επιβαρύνσεων τα μέλη του ΕΤΕΚ καλούνται όπως τακτοποιήσουν την καταβολή του ποσού των οφειλών τους  πριν από τις 31.12.2020. 

 

Εκστρατεία με Θέμα: Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και τη Ζωή

Το ΕΤΕΚ, ενόψει και της συμπλήρωσης τριάντα (30) χρόνων από την ίδρυσή του, έχει αποφασίσει τα ακόλουθα:

(α) Παραχώρηση πακέτου μέσων ατομικής προστασίας-Κράνος Ασφαλείας και Γιλέκο

Το Επιμελητήριο θα αποστείλει δωρεάν τα πιο πάνω σε μέλη τα οποία:

  1. I. Είναι κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ή ασκούν επάγγελμα στη Δημόσια Υπηρεσία.
  2. II. Έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους.
  3. III. θα καταβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφρόρμας της JCC)τα τέλη που αφορούν στο έτος 2021.

Τα μέλη θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/qiHPq92jHxCNjCsy6, καταχωρώντας όλες  τις απαραίτητες πληροφορίες.

Νοείται πως θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει των έγκυρων αιτημάτων που θα υποβληθούν,  μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

(β) Παραχώρηση υφασμάτινης μάσκας προστασίας από κορωνοϊό

Το Επιμελητήριο θα αποστείλει δωρεάν τη μάσκα προστασίας σε μέλη τα οποία:

  1. I. έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους
  2. II. (β) καταβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφρόρμας της JCC) τα τέλη που αφορούν στο 2021