Θέσεις Εργασίας | Διαγωνισμοί

Ζητείται Αρχιτέκτονας

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονα. Επάγγελμα/ Κλάδος: Aρχιτέκτονας Εργοδότης: Constantinos Kalisperas Architectural Studio Τίτλος θέσης: Αρχιτέκτονας Απαιτούμεναπροσόντακαιεμπειρία: Excellent knowledge of CAD and 3D modelling skills. Ωφελήματα: Ανάλογος προσόντων Επαρχία Εργοδότ...

Περισσότερα →

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό. Επάγγελμα/ Κλάδος: Πολιτικός Μηχανικός Εργοδότης: N&S Anastasiou, Architects & Civil Engineers Τίτλος θέσης: Πολιτικός Μηχανικός Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Επαρχ...

Περισσότερα →

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονα μηχανικό. Επάγγελμα/ Κλάδος: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εργοδότης: N&S Anastasiou, Architects & Civil Engineers Τίτλος θέσης: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσό...

Περισσότερα →

Ζητείται Ειδικός Επιστήμονας (Κάτοχος Διδακτορικού)

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ζητά να προσλάβει ειδικό επιστήμονα (κάτοχο διδακτορικού). Επάγγελμα/ Κλάδος: Ειδικός Επιστήμονας (Κάτοχος Διδακτορικού)  - Κωδικός Αίτησης: FOSS2021SS-08 Εργοδότης: Πανεπιστήμιο Κύπρο...

Περισσότερα →

Ζητείται Αρχιτέκτονας

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονα. Επάγγελμα/ Κλάδος: Αρχιτεκτονική Εργοδότης: MiP Architecture Τίτλος θέσης: Πρακτική Άσκηση Νέων Αρχιτεκτόνων μέσω του προγράμματος κατάρτισης του ΕΤΕΚ Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος Αρχιτεκτονικής Καλή γνώση στα...

Περισσότερα →