Γνωστοποίηση μελών ΕΤΕΚ που είναι υποψήφιοι σε εκλογές

Με αφορμή αιτήματα μελών του ΕΤΕΚ που διεκδικούν εκλογή στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές (Μαΐου 2021), για γνωστοποίηση της υποψηφιότητάς τους από το Επιμελητήριο, το ΕΤΕΚ έχει αποφασίσει τα ακόλουθα προς χειρισμό των αιτημάτων αυτών: Τα μέλη ΕΤΕΚ που είναι υποψήφιοι στις Βουλευτικές Εκλογές κα...

Περισσότερα →

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας: Επικαιροποίηση Υδρογραφικής Βάσης Δεδομένων και σχετικών ναυτικών εκδόσεων

To ETEK ενημερώνει τα μέλη του ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), το οποίο σύμφωνα με το Νόμο 96(Ι)2014 έχει αναλάβει και το ρόλο Υδρογραφικής Υπηρεσίας έχει ετοιμάσει σειρά εντύπων για την οργάνωση των πληροφοριών που απαιτούνται για την ορθή ενημέρωση της Υδρογραφικής Βάσης Δεδομένω...

Περισσότερα →

CEN /CENELEC - January 2021_ Notification Procedure 1025/2012

Γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN / CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων, μπορείτε, αφού μελετήσετε τους τίτλους: ...

Περισσότερα →

PUBLIC ENQUIRIES JANUARY 2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σας διαβιβάζει τους τίτλους των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία τίθενται στις διαδικασίες εθνικής διαβούλευσης και ψήφισης. Οι διαδικασίες αυτές είναι η Δημόσια Κρίση (Public PE-PE), η Συνοπτική Ψήφιση (UAP - UAP) και η Τελική Ψήφιση (FV - FV). Π...

Περισσότερα →

PUBLIC ENQUIRIES NOVEMBER 2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) κοινοποίησε τους τίτλους των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία τίθενται στις διαδικασίες εθνικής διαβούλευσης και ψήφισης. Οι διαδικασίες αυτές είναι η Δημόσια Κρίση (Public PE-PE), η Συνοπτική Ψήφιση (UAP - UAP) και η Τελική Ψήφιση (FV - FV). Πίνα...

Περισσότερα →