Συμμετοχή στο έργο PV-ESTIA: «Βελτιώνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά»

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ερευνητικό έργο PV-ESTIA (Βελτιώνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά), καλεί ιδιοκτήτες οικιών με εγκατεστημένες αντλίες θερμότητας (heat pumps) σε όλη την Κύπρο να εκδηλώσ...

Περισσότερα →

Μαθητικοί Διαγωνισμοί Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας 2019-2020

Στόχος η άμεση επαφή μαθητών και μαθητριών με τις επιστημονικέςερευνητικές διαδικασίες και την ανάπτυξη καινοτομίας και τεχνολογίας Στην προκήρυξη των Διαγωνισμών «Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ», προχώρησε για ακόμα μία φορά το Ίδρυμ...

Περισσότερα →

Η Μονάδα ΦΩΣ προσκαλεί ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων να συμμετάσχουν στο έργο ΕΡΙΓΕΝΕΙΑ

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο ερευνητικό έργο ERIGENEIA (Αυξάνοντας την διείσδυση και την προστιθέμενη αξία της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά (ΦΒ) με την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων αποθήκευσης) καλεί ιδιοκτήτες ο...

Περισσότερα →

Η Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ προσκαλεί ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων να συμμετάσχουν στο έργο PV-ESTIA

  Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο ερευνητικό έργο PV-ESTIA (Βελτιώνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά), καλεί ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων σε όλη την Κύπρο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρ...

Περισσότερα →

Έκδοση "Ορίζοντας 2020 σε πλήρη εξέλιξη - τρία χρόνια μετά"

Έκδοση "Ορίζοντας 2020 σε πλήρη εξέλιξη - τρία χρόνια μετά", που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το φυλλάδιο παρέχει μια εικόνα των κύριων επιτευγμάτων του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες από 300 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, για την περίοδο 2014-2016....

Περισσότερα →