Νόμος που αντικαθιστά τον περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμο του 2005 έως 2014

Στα πλαίσια εναρμόνισης με την νέα κοινοτική Οδηγία ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 31.07.2018 ο νόμος που αναθεωρεί και αντικαθιστά τους περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμους του 2005 έως 2014. Το κείμενο της νέας νομοθεσία...

Περισσότερα →

Διευκρινίσεις για την εγκατάσταση ανελκυστήρα μέχρι το επίπεδο της οροφής (ταράτσας) σε πολυκατοικίες (Κανονισμός Προσβασιμότητας και Ασφάλειας στη Χρήση (61ΗΑ))

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι, κατόπιν παρότρυνσης και από το ίδιο, η Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας προχώρησε στην εξέταση και την παροχή διευκρινίσεων ως προς την παράγραφο 2.1 του Κανονισμού Προσβασιμότητας και Ασφάλειας στη Χρήση (Κανονισμός 61ΗΑ(5)) και συγκεκριμένα για τις  περιπτ...

Περισσότερα →

Με ειδικό βίντεο το ΕΤΕΚ απαιτεί Ενιαίες Αρχές Ελέγχου της Ανάπτυξης

Εντείνοντας την προσπάθειά του για να ενημερώσει τόσο την Κυβέρνηση και τη Βουλή όσο και τη κοινή γνώμη, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, κυκλοφόρησε ειδικό βίντεο, στο οποίο επεξηγείται η αναγκαιότητα για άμεση δημιουργία Ενιαίων Αρχών Ελέγχου της Ανάπτυξης (ΕΑΕΑ). Το ΕΤΕΚ, το οποίο γι...

Περισσότερα →

Τροποποιήσεις Νομοθεσίας περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (2020) – Τροποποιητικοί Νόμοι 202(ι)/2020, 203(ι)2020, 204(ι)2020 και 205(ι)2020

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στη συνεδρία της ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2020, έχει ψηφίσει Τροποποιητικούς Νόμους της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου. Περισσότερες Πληροφορίες  ...

Περισσότερα →

ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ) ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 2020

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται δυνάμει του άρθρου 22 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έχει εκδώσει το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Υφιστάμενες Μονάδες Αιγοπροβατοτροφίας) Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2020 Το Διάταγμα...

Περισσότερα →