Άλλη Ενημέρωση

Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 88.020 ημερομηνίας 28.08.2019 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να επεξεργαστεί περαιτέρω και υποβάλει εκ νέου στο Συμβούλιο, για έγκριση, τις αναλυτικές προτάσεις για τρία νέα Σχέδι...

Περισσότερα →

Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποιητικοί Κανονισμοί Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με σκοπό την εναρμόνιση με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Ίδρυσης Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής Νόμος του 2019» και τη δημιουργία ανεξ...

Περισσότερα →

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας στην Κύπρο

Ενημέρωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετικά με την προσθήκη δύο νέων υποπαραγράφων στο ισχύον Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, και την αντικατάσταση μίας παραγράφου. Περισσότερες πληροφορίες...

Περισσότερα →

Δημόσια Διαβούλευση – Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο ««ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος» και προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2020»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί των προσχεδίων νομοσχεδίων με τίτλο «ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νόμος» και με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της ...

Περισσότερα →

Τηλεκπαίδευση: Τεχνικές Οδηγίες για Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το ΕΤΕΚ υλοποίησαν τηλεκπαίδευση με σκοπό την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid–19 και γενικότερα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου...

Περισσότερα →